17.03.2014 - Školení asistenta trenéra C a D

Všechna školení, která svaz pořádal a samozřejmě nadále bude pořádat, jsou pro všechny zájemce, bez ohledu na členství v ČSGS. Cílem je proškolit vsechny zájemce o sportovní gymnastiku. Záleží nám na její budoucnosti!
V Hulíně dne 16.2.2014 proběhlo školení trnérů - kvalifikace D (asistent trenéra). Současně to byla první část školení na kvalifikaci C. Bylo vyškoleno 34 asistentů, někteří však budou pokračovat v dalším vzdělávání na kvalifikaci C. Velmi potěšitelný je zájem o naše školení ze tří nečlenských spolků, přesněji devíti jejich trenérek. Statisticky je věk asistentů trenéra 29,87 let. Z celkového počtu bylo 12 účastníků mladších 20 let. To dává naději, že gymnastika má stále své nové mladé pokračovatele.
O měsíc později 16.3. proběhlo opět v Hulíně školení trenérů - kvalifikace C (trenér). Školení úspěšně absolvovalo 21 trenérů. Účastnili se i další trenéři bez licence D, ti se ale ještě musí zúčastnit školení D pro uznání licence C. Lektorů bylo více, ale hlavními garanty pro obě školení byli manželé Komrskovi. Jejich obrovské zkušenosti a rady si všichni odpovědně zapisovali a jistě je budou využívat při své práci ve svých oddílech.

Partneři