22.03.2014 - Nové složení VV ČSGS
Při závodu MP ve Valašském Meziříčí proběhla mimořádná VH ČSGS. Zakládající člen a místopředseda Jaroslav Lorenc se ke svým 70. narozeninám vzdal ze zdravotních důvodů funkce místopředsedy ČSGS.

Aktuální složení VV ČSGS.
předseda - Bílek Petr
místopředseda - Crhová Pavlína
člen VV - Baranová Jana

Předseda RK - Modrovičová Simona
člen RK - Sovadinová Šárka
člen RK - Groš Milan

VH ČSGS současně schválila čestné členství Jardy Lorence v ČSGS.
K nedávným narozeninám srdečně blahopřejeme a přejeme vše nejlepší a hodně zdravíčka. VV ČSGS
Partneři