19.01.2014 - Po delší odmlce opět novinky na webu.
Já, ani VV po MČR nezahálel. Připravoval se materiál pro velmi důležité jednání VV
a zástupců členů. Schůzka proběhla 18.1. v Hulíně.

Nejdůležitějším bodem bylo projednání pravidel - sportovní gymnastiky žen. Pravidla vycházejí z dosud používaných. Jsou však z mezinárodní úrovně (OH, MS apod.) přizpůsobena gymnastice děti a jejich možnostem. Je to verze pro výkonnostní gymnastiku. Taková pravidla dosud nebyla zpracována. Platnost pravidel je neomezená ale po jarní části sezony bude jejich dopad vyhodnocen a může dojít případně k nějakým úpravám pro následující sezonu. Po jejich konečné stylistické úpravě jsou nyní se zpožděním zveřejněny na webu.

Neméně důležitým bodem byl projekt - Moravský pohár. Bude se skládat opět z pěti závodů. Termíny, závody a vše k projektu je uvedeno v samostatném odkazu.

Bylo projednána příprava školení trenérů a rozhodčích. Termíny jsou : trenéři - asistent trenéra 16.2.2014 - Přerov. Toto školení je současně první částí školení na trenéra III. třídy. Druhá část je předběžně naplánována o měsíc později - na 16.3.2014. Školení rozhodčích 23.2.2014 - Napajedla. 

Projednávány byly i další záležitosti týkající se svazu. Postupně jak budou informace aktuální budou na webu.

Předseda ČSGS.
Partneři