06.12.2013 - Upraven termín přihlášení na MČSGS
Po termínu na přihlášení byl vzhledem k počtu přihlášených oddílů a závodnic upraven termín MČR.
Všechny kategorie jsou po dohodě s přihlášenými oddíly přesunuty na sobotu 14.12.2013.
Partneři