24.11.2013 - Odpověď na dotazy k registraci :
 
Podle zákona č. 83/1990 o sdružování občanů ( znění na webu v odkazu dokumenty ) se občané mohou svobodně sdružovat. Není k tomu potřeba žádné povolení státního orgánu ( § 1 )
 
Z toho plyne, že do sdružování samozřejmě nemohou zasahovat ani žádné jiné občanské sdružení - tedy ani ČSGS, ČGF, ČUS, ČOS, AŠSK, ČASPV, OREL a jiné právnické osoby.
 
Členská evidence ČSGS je průkazná a doložitelná. Nemůže se stát, jako u ČGF - kde přihlásíte jen oddíl bez členské základny a ČGF si členskou základnu stáhne z jiných zdrojů. Jako například v případě nejmenovaného města na Moravě - kde je to doložitelné a město je mi známé.
 
.........
 
Statistické zajímavosti ze zatím došlých registraci :-)
18,16 - průměrný věk všech členů
8,56 - průměrný věk závodnic ( dětí )
35,26 - průměrný věk dospělých ( rozhodčí, trenéři atd. )
nejčastější jméno - 4x ( Markéta, Tereza, Veronika )

 

Partneři