18.11.2013 - Do odkazů přidány informace, na některé vaše dotazy.
- Do odkazu - o svazu - přidána informace o krátké historii ČSGS.
- Do odkazu - dokumenty - přidán odkaz na zákon 83/1990 - o sdružování občanů.
- Do odkazu - dokumenty - přidán odkaz na zákon 101/2000 - zákon o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů.
Jsou dotazy i na nový občanský zákoník platný od 1.1.2014 - Protože se zákoník týká všech spolků - je přidáno jeho znění - dokumenty. Paragrafy o spolcích začínají § 214.
- Do odkazu - dokumenty - přidán odkaz na zákon 115/2001 - zákon o podpoře sportu
Partneři