03.02.2021 - Snaha o rozvoj

Aktuálně Český svaz gymnastických sportů spolupracuje s 45 Českých gymnastických oddílů a 14 Slovenských gymnastických oddílů. Některé i pravidelně využívají našich sportovních služeb.

Věříme, že se nám podaří novými projekty přilákat ke spolupráci další oddíly z celého území jak České, tak i Slovenské republiky. K využívání našich sportovních služeb není potřeba být stálými členy ani Vás k našemu členství nijak nenutíme.

Těšíme se na zahájení spolupráce s Vámi, ať to bude v jakékoliv formě a rozsahu. Nebojte se naše sportovní aktivity vyzkoušet.

Český svaz gymnastických sportů.

Partneři