Web Archiv

Z KRÁTKÉ HISTORIE SVAZU

( popis je podrobnější - aby informace byla úplná i pro návštěvníky webu, kteří nemají o vedení / administrativě / spolků informace )

ČESKÝ SVAZ GYMNASTICKÝCH SPORTŮ byl založen na začátku října na ustavující schůzce, která proběhla v Hulíně. ( Zákon 83/1990 sb. o sdružování občanů vyžaduje pro založení občanského sdružení min. 3 osoby starší 18 let ). Ustavující schůzky se zúčastnili oslovení zástupci oddílů, kteří mají stejný názor na současnou situaci v gymnastickém sportu a její řešení - založením nového svazu. Počet účastníků tedy jasně překročil požadovaný minimální počet osob ( 3 osoby ) pro založení sdružení.

Tak, jak vyžaduje ( Zákon 83/1990 sb. ) byly schváleny stanovy a přípravný výbor. Jeho nejdůležitějším úkolem ke kterému byl výbor zmocněn bylo podání návrhu na Ministerstvo Vnitra ČR na registraci stanov ( registraci sdružení ). MV ČR udělilo doložku ( schválení stanov ) dne 31.10.2013.

Nevím, zda zdržením na MV ČR nebo u České pošty byly stanovy doručeny až 8.11.2013. Všechny další aktivity bylo možné začít až po tomto datu. Na schválených stanovách je vyznačeno další důležité číslo každého sdružení - identifikační číslo organizace ( IČO ).

Není nutné zde vypisovat všechny mé administrativní úkoly nebo přípravného výboru. Přesto - jedním z prvních úkolů byla registrace domény a objednání webhostingu. Po jejich aktivaci jsem teprve mohl zaslat informaci o novém svazu na všechny oddíly - s odkazem na web, kde je mým cílem přinášet od začátku maximum informací o svazu. Přestože je web teprve ve fázi vytváření, lze na něm najít schválené stanovy, registrační řád a rozpis na mistrovství ČR. Všechny další důležité dokumenty bude schvalovat vedení ČSGS zvolené na první volební valné hromadě ( na volební období dle stanov ), která se uskuteční po Mikulášském závodu v Hulíně - dne 8.12.2013.

NEJBLIŽŠÍ BUDOUCNOST

Přípravný výbor nezahálí. Chystá podklady na VH, připravuje další svazové dokumenty pro vedení svazu, které schválí VH. Výbor připravuje první velkou akci spolupořádanou ČSGS a pořádajícím oddílem z Přerova. Tou je mistrovství ČR, které se koná v termínu 14. ÷ 15. 12. 2013 ve specializované tělocvičně v Přerově ( na rozdíl od pořádání prvomájových závodů se bude závodit i horní tělocvičně - výsledkem bude více místa pro diváky ). Také se již zpracovávají první přihlášky do svazu. Plánuje se školení na začátek příštího roku a mnoho dalších záležitostí které je při rozjezdu nezbytné vyřídit. Neméně důležité i jednání s budoucími partnery ČSGS. Úkolů, které stojí před vedením svazu je skutečně hodně, věřím že s nabízenou pomocí některých z Vás se nám vše podaří ke spokojenosti nejen trenérů, rozhodčích, oddílů ale i ke spokojenosti dětí a jejich rodičů.

Právě jsme vykročili. Kroků bude potřeba udělat mnoho a nebudou to ve všech případech rychlé kroky, které budou hned vidět. Ale už jsme se na cestu vydali a věřím, že to bude cesta úspěšná. Potvrzují mi to ohlasy podpory, které mi na informace o vzniku svazu zatím z oddílů přišli. Za všechny moc děkuji, jsou motivací do další práce.