Web Archiv

ČSGS

DRUŽBA 1290, HULÍN 768 24

PŘEDSEDA ČSGS

BÍLEK PETR
MOBIL: 605 578 396
EMAIL: predseda@gymsporty.cz

MÍSTOPŘEDSEDA ČSGS

CRHOVÁ PAVLÍNA
MOBIL: 603 271 772
EMAIL: mistopredseda@gymsporty.cz

ČLEN VV ČSGS

BARANOVÁ JANA
MOBIL: 733 583 434
EMAIL: clenvv@gymsporty.cz

VŠEM ČLENŮM VV ČSGS

EMAIL: vv@gymsporty.cz

IČO :

02279886

DIČ :

CZ02279886

REGISTRACE :

VS/1-1/94913/13R

DATUM REGISTRACE :

31.10.2013

ČÍSLO ÚČTU :

262446061/0300
PRO PLATBU REGISTRACE NA ROK 2014

VARIABILNÍ SYMBOL :

VYPSAT IČO VAŠEHO SPOLKU

SPECIFICKÝ SYMBOL :

2014