Web Archiv
Vážené kolegyně, kolegové.

Dovoluji si Vás, jako předseda přípravného výboru informovat o založení nového sportovního svazu zaměřeného na gymnastiku, na různé gymnastické sporty. Nový svaz má oficiální název :

ČESKÝ SVAZ GYMNASTICKÝCH SPORTŮ ( ČSGS )

Svaz byl založen teprve na podzim a nyní se činnost postupně a pomalu rozbíhá. Cílem NENÍ bojovat se současným svazem. Snahou členů je organizovat a řídit gymnastiku na takové výkonnostní úrovni svých členů, které se současný svaz nevěnuje a přehlíží ji. Proto si svazy nebudou konkurovat. Navíc členové ČSGS mohou být i dále současně členy ČGF.

Více informací o novém svazu naleznete na svazovém webu : www.gymsporty.cz Vytváření webu je všeobecně časově náročné, trvá řádově měsíce. Proto zatím není web plně dokončený. Přesto Vám všem chceme přinášet informace co nejdříve - z toho důvodu je web spuštěný alespoň v minimální verzi, kde naleznete zatím jen ty nejzákladnější informace. Po vytvoření a odladění dalších částí / to může v některých případech probíhat za provozu na webu /, bude web postupně doplňován o nové informace a další moduly. Prosím tedy o Vaši trpělivost.

Členem ČSGS může být každý spolek ( oddíl, klub, TJ apod. ) který souhlasí s cílem svazu a splní všechny potřebné náležitosti které vyžaduje registrační řád. Členství je možné bez rozdílů, kde je spolek dále členem ( ČOS, ČASPV, AŠSK, ČSTV, OREL ). Členem může být i samostatná fyzická osoba. Členství v ČSGS je možné i při souběžném členství v ČGF. Respektujeme rozhodnutí Vás - jako právnických osob, kde chcete být členy. Já budu velmi rád, pokud zvolíte nový svaz - ČSGS. Více informací - viz stanovy a registrační řád na webu.

Tento email je pravděpodobně první a poslední kterým se na Vás obracím. Kdo bude mít zájem - stačí navštívit web nebo napsat na emailovou adresu :predseda@gymsporty.cz

Pokud jste email dočetli až sem, rád bych Vás informoval o prvních akcích, které ČSGS chystá v nejbližším období.

Připravujeme školení trenérů a rozhodčích - informace budou, jak jinak - na webu, až bude školení aktuální. Již nyní se ale mohou ti, kteří by měli zájem o školení pro začínající trenéry hlásit na můj email ( počet za oddíl ale i konkrétní osoby - příjmení, jméno ). Váš zájem pomůže s detailním plánováním a organizací daného školení.

Na příští rok se plánuje již druhý ročník Moravského poháru. Letos byl pohár jen v režii oddílů, které se nebály jít do neznámého projektu. Příští rok bude s pořádajícími oddíly na poháru spolupracovat ČSGS. Moravský pohár 2013 byl velmi úspěšný - minimálně jednoho závodu ( z 5 závodů v seriálu ) se zúčastnilo 208 závodnic a 23 oddílů. Cílem této soutěže je umožnit závodnicím pilovat své sestavy v několika závodech, které mají stejnou obtížnost i rozdělení kategorií. Má-li někdo zájem pořádat stejný projekt ( podle stejných podmínek jako na Moravě ) i v Čechách - budu nápomocen s rozjetím tohoto projektu. Pak by šla spolupráce ještě rozšířit - ale to vše podle delší domluvy - mimo tento email.

První závod pořádaný ve spolupráci s ČSGS některým oddílem, který je členem svazu bude Mikulášský závod v Hulíně - 8.12.2013. Je to poslední " příprava " na velký závodní víkend o týden později.

První velkou akcí spolupořádanou ČSGS je mistrovství ČR, které ve své specializované tělocvičně na gymnastiku uspořádá KSG SK Přerov. Závodit se bude na nářadí Gymnova. Termín M ČR je 14 ÷ 15.12.2013. Účast na MČR je otevřená pro kohokoliv i pro nečleny ČSGS, pro všechny kdo mají zájem se zúčastnit a splní podmínky svazu. Samozřejmě členi ČSGS budou zvýhodněni, stejně jako na jiných závodech přádaných ve spolupráci s ČSGS.

Rozpis je na webu. Informaci o Vašem zájmu o účast prosím obratem zašlete na email. Přednost účasti mají členové ČSGS a počet volných míst je tedy omezen. Při velkém zájmu bude provedena redukce počtů. Z časových důvodů letošní rok neproběhne žádná kvalifikace - nedá se to již časově stihnout. Tak vše bude trošku nestandartní - ale naprosto korektní.

Na letošní Olympiádě Dětí a Mládeže ( ODM ) nebyla gymnastika na programu. Je to velká škoda, že se nepodařilo zajistit zařazení úspěšného olympijského sportu do programu ODM. Čí to byla vina ? To do toho emailu nepatří, ať si každý udělá obrázek sám.

Náš nový svaz v rámci MČR uspořádá místo ODM náhradní závod krajských družstev. Jde o soutěž družstev reprezentujících svůj kraj - dle trvalého bydliště závodnice. Družstva závodí - 3 + 2. Mohou startovat dvě družstva z kraje. Jedno družstvo : 0 ÷ 12 let a druhé družstvo : 13 ÷ 100 let. Více info - rozpis na webu.

V soutěži družstev i jednotlivkyň je omezení - zákaz startu závodnicím, které startovaly na MČR pořádaném ČGF v roce 2013. Jde o omezení výkonnosti startujících závodnic - NE o tom, kdo MČR pořádal !!! U členů, řádně přihlášených do nového svazu toto omezení neplatí. Přihlášení do ČSGS musíte stihnout v termínu do 6.12.2013 ( včetně splnění všech podmínek členství - aby VV ČSGS stihl přihlášky včas před MČR schválit ). Jinak je možné podat přihlášku v řádném termínu - do 31.12.2013 ( stav členské základny k datu 31.12.2013 ). Samozřejmě je možné přihlásit se kdykoliv v průběhu roku - dle vašeho uvážení.

Chtěl bych ještě jednou podotknout, že cílem nového svazu není bojovat nebo konkurovat svazu ČGF, ale dát možnost menším oddílům, které vznikají při školách nebo které zakládají nadšenci nejen pro sportovní gymnastiku, aby měli kde čerpat potřebné informace, sbírat zkušenosti a účastnit se soutěží úměrných jejich výkonnostním možnostem. Každý svaz má tedy jiné zaměření a priority.

S přáním další spolupráce - Bílek Petr - předseda přípravného výboru.